Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

http://mathesis.cup.gr/certificates/8d730c88120f4e75b5307e3a9bf8549c -Mathesis-ΙΣΤ2.2: Πατήρ πάντων πόλεμος: Οι ελληνιστικοί πόλεμοι ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

ΣΗΜΕΡΑ ΠΗΡΑΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ http://mathesis.cup.gr/certificates/8d730c88120f4e75b5307e3a9bf8549c

Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Βεβαιώνεται με το παρόν ότι ο/η
ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα
...
ΙΣΤ2.2: Πατήρ πάντων πόλεμος: Οι ελληνιστικοί πόλεμοι ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο
το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με διδάσκοντα τον κ. Άγγελο Χανιώτη, καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας στο Institute for Advanced Study, Princeton.
Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 5 εβδομάδες —27/2/2017 έως 2/4/2017— με εκτιμώμενη 5ωρη εβδομαδιαία απασχόληση για τους συμμετέχοντες. Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας OpenEdX/gr του Mathesis με τήρηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Η εξεταστική διαδικασία βασίστηκε στον κώδικα τιμής που δεσμεύονται να τηρούν οι συμμετέχοντες. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του μαθήματος και της εξέτασής του ανήκει αποκλειστικά στον διδάσκοντα.

Αριθμός βεβαίωσης:
8d730c88120f4e75b5307e3a9bf8549c
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου