Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

http://mathesis.cup.gr/certificates/56f3ad427e814b31b67475cfd36e9196 -Mathesis-ΦΛΣ2: Αριστοτελική Ηθική ...Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης


Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης   http://mathesis.cup.gr/certificates/56f3ad427e814b31b67475cfd36e9196

Βεβαιώνεται με το παρόν ότι ο/η
ΚΑΠΑΡΔΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το μάθημα
ΦΛΣ2: Αριστοτελική Ηθική
...
το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Mathesis των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με διδάσκοντα τον κ. Παύλο Κόντο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η διάρκεια του μαθήματος ήταν 7 εβδομάδες —27/02/2017 έως 16/04/2017— με εκτιμώμενη 5ωρη εβδομαδιαία απασχόληση για τους συμμετέχοντες. Το μάθημα προσφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας OpenEdX/gr του Mathesis με τήρηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών και εκπαιδευτικών προδιαγραφών. Η εξεταστική διαδικασία βασίστηκε στον κώδικα τιμής που δεσμεύονται να τηρούν οι συμμετέχοντες. Η ευθύνη για το περιεχόμενο του μαθήματος και της εξέτασής του ανήκει αποκλειστικά στον διδάσκοντα.

Αριθμός βεβαίωσης:
56f3ad427e814b31b67475cfd36e9196

http://mathesis.cup.gr/certificates/56f3ad427e814b31b67475cfd36e9196

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου