Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ -https://parousiamagazine.wordpress.com/2017/10/08/three-poems-by-kapardeli-eftichia-2/

https://parousiamagazine.wordpress.com/

Three Poems by Kapardeli Eftichia


https://parousiamagazine.wordpress.com/2017/10/08/three-poems-by-kapardeli-eftichia-2/

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ
Αγαπητή Eftichia,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ΠΑΡΟΥΣΙΑ Περιοδικό τεύχος # 6 έχει κυκλοφορήσει και το έργο σας έχει δημοσιευθεί σε αυτό το τεύχος
...

A Monastery of St John Of Prodromos Lousios Arcadia
Dear Efitichia,
Am pleased to inform you that PAROUSIA Magazine Redemption Issue #6 has been released and your work(s) has been published in this Issue.
Am sorry the publication came quite late as it ought to have been published by August. I really want to appreciate you for your patience.
Thank you very much for sharing your works with PAROUSIA Magazine. I look forward to receive more submissions from you in the nearest future as we are open for submission all year round.
You can read PAROUSIA Magazine Redemption Issue #6 by following this link.
MONH

Χώροι ιεροί
πνευματική ανάταση ,χώρος ησυχαστηρίου
και  περισυλλογής
***

Εδώ σκύβω στην ψυχή μου
με βαθιά οδύνη  και αγωνία
στην επικοινωνία μου με
τον Θεό και ανείπωτη ευτυχία
***
Αγνά βήματα ακολουθώ
αχνάρια αγιασμένα
δεν θέλω του κόσμου
την βιασύνη και την βία
***
Μαρμάρινες  σιωπές
σε αισθήσεις
θόρυβοι κοσμικοί
σβήνουν εδώ από
μια άλλη μου ζωή

MONASTERY

PHOTO IS A Monastery of St. John
Of Prodromos, Lousios, ArcadiaPlaces of worship
spiritual uplift
a quiet place
and meditation
***
Here I bend into my soul
with deep sorrow and anguish
in my communication with
God and unshakable happiness
***
Pure steps I follow
footprints sanctified
I do not want the world
haste and violence
***
Marble Silence
In senses
cosmic noises
are extinguished here
from my other life

ΧΑΝΑΑΝ

Η ευλογία, η αποκάλυψη
Θεός
μετά την σιωπή
όταν τα μάτια
όλα σωπαίνουν
στην γη της Χαναάν
η βούληση και η εντολή
Εγώ δεν γεννώ
γεννιέμαι κάθε στιγμή
στην μορφή στην διάσταση
Ω! γιε μου
ανάσα μου
καρπός που ωρίμασε
μέσα στον χρόνο
σε σώμα παραδομένο
Σταματώ τον Ήλιο
γονατίζω ταπεινά
μπροστά στον βωμό
που φλέγεται
σπέρμα φωτός
υποταγμένο
Οι Σοφοί
στην έρημο συμφιλιώνουν
Ω !!ψυχή μου
στου Θεού το έλεος
η ευλογία
η αποκάλυψη

CANAAN

The blessing, and the revelation
God
after silence
when the eyes
all silent
the land of Canaan
the will and command
I do not calve
born every minute
in the form of dimension
Oh! my son
My breath
fruit that matured
in time
surrendered in body
Stop the Sun
kneel humbly
front of the altar
ablaze
sperm light
subordinate
Sages
Desert reconcile
Oh! My soul
in God’s mercy
the blessing
the disclosureLord God have mercy on me
The light enters from the window
Darkness captures
as charm  divine
in your eyes the flames awake
they paint the Love
the uninvited impetus
Celestrial antefixes
in the banks of affection
and your beauty
a flower each time
where it opens the petals
in the fire that melts the metals
in the sleep that the dreams seized to me
in notes the music of melody
in the crystal peacefulness of prayer


God is love
from time I gather this gold
Lord God have mercy on me
small worlds of passion
The cold snow
hands melts
in the all horizons
that wear out the weaknesses
Lord God have mercy on me

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου