Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ATUNIS AGRON Agron Shele (Albania- Belgjikë) President ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ

https://atunispoetry.com/2018/02/01/poems-by-eftichia-kapardeli-7/

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ATUNIS AGRON  Agron Shele (Albania- Belgjikë)  President  ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ 
 ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

Galaktika Poetike "ATUNIS"Poetët janë paraprijës të agimeve zbardhëllim, janë muza dhe shpirti i ëndrrave shpresërim, janë fryma dhe muzikaliteti i fjalës shenjtërim, janë koloriti më i ndritshëm i qënësisë tonë qytetërim!

Poems by Eftichia Kapardeli


Poems by Eftichia Kapardeli
 
 
ONE NOTE
 
The blue lotus opens its flowers a day and closes at night while the white lily opens its flowers at night and closes the day
 
 
 
ΜΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
Το μπλε νούφαρο ανοίγει τα άνθη του την ημέρα και τα κλείνει την νύχτα ενώ το λευκό νούφαρο ανοίγει τα άνθη του την νύχτα και τα κλείνει την ημέρα
 
 
 
BLUE WATER LILIES LOVE
 
The ode of love
flowery with golden roots
from sounds and syllables
Rose petals marked the life
hot rays hid
at foliage of
female bodies gather
 
 
 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΟΥΦΑΡΑ ΕΡΩΤΙΚΑ
 
Η ωδή της αγάπης
ολάνθιστη με ρίζες χρυσές
από φθόγγους και συλλαβές
Ροδόφυλλα σημάδεψαν την ζωή
καυτές αχτίνες κρύφθηκαν
στις φυλλωσιές της
σώματα γυναικεία μαζεύουν
κρυφά …γαλάζια νούφαρα ερωτικά