Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "Μνήμη και Γνώση " ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ALISON

Psychology: Memory and Cognition
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ "Μνήμη και Γνώση " ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ALISON ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Eftichia kapardeli,
You have successfully completed and passed the certificate course 'Psychology: Memory and Cognition'. Your final assessment grade is 81%. You can acquire your official transcript and certificate through your ALISON Account.
Well done on your achievement,
Anna Parcheta
ALISON Certifications Officer

http://alison.com
Psychology: Memory and Cognition