Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Μόλις πήρα και το τρίτο δίπλωμα από την ενότητα "Health Studies" απο ALISON

Μόλις πήρα και το τρίτο δίπλωμα από την ενότητα "Health Studies" απο ALISON
Eftichia kapardeli,

You have successfully completed and passed the Diploma in Health Studies. Your final assessment grade is 80%. You can acquire your official transcript and certificate through your ALISON Account.
Well done on your achievement,
Anna Parcheta
ALISON Certifications Officer
Diploma in Health Studies