Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Πάντα είχα μια ερώτηση χωρίς να μπορώ να δώσω πλήρη απάντηση
Πάντα είχα μια ερώτηση χωρίς να μπορώ να δώσω πλήρη απάντηση
Η συναισθηματική λογική και η απλή λογική 
Η συναισθηματική λογική έχει πολλά μονοπάτια συχνά άγνωστα και αδιάβατα ενώ η απλή λογική οδηγείται σε ένα μόνο μονοπάτι με τα ίδια ερεθίσματα με την ίδια "γνωστή "πορεία Έχω διαβάσει χιλιάδες βιβλία ψυχολόγων, διανοητών, φιλοσόφων αλλά συχνά στις έρευνες τους καταλήγουν οι περισσότεροι Ιατρικά βάσει του σώματος και των νευρώνων Εγκεφάλου με το ("συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα )και κάποιοι άλλοι απλά χρησιμοποιούν το συναίσθημα πότε με την λογική και πότε ξεχωριστά ανάλογα τις "επενδύσεις" κάθε είδους ......σώματος -πνεύματος- ολότητας ......
Η απλή λογική εξυπηρετεί πιο πολύ την ύλη .....και συχνά επιβιώνει για χάριν των κοινωνικών δεδομένων και της γενικής πειθαρχίας ..........του κοινωνικού δεσίματος .....και υπερτερεί .
Στον κοινωνικό δεσμό όμως υπάρχουν άνθρωποι που είναι και οι περισσότεροι που ενώ έχουν ακέραια λογική έχουν και πολύ συναίσθημα .
Συνήθως αυτοί που έχουν μόνο ¨λογική" δεν μπορούν να εκφράσουν το συναίσθημα ....και αυτοί που έχουν συναίσθημα και λογική σε ισορροπία η μη παγιδεύονται από την ¨κορυφή" των κοινωνικών δεδομένων και εμπορίου (λογική)
Οι συναισθηματικοί άνθρωποι δηλαδή έρχονται σε δεύτερη μοίρα στην κοινωνία αυτή και συχνά κατατρώγονται περιπλανημένοι και απατημένοι αφού είναι απλά "ευαίσθητοι " και πονούν και συμπαραστέκονται και δίνουν κομμάτια της ψυχής τους στα "αδύναμα "της κοινωνίας μας .........Έτσι καταλήγω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν "το πάνω χέρι" στην γη χρησιμοποιούν το ίδιο "σύστημα " για όλον τον κόσμο από τότε που παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι στην γη και έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα και ένας αρχηγός ......... 
Σαν άτομο που ανήκω στην συναισθηματική λογική νιώθω λύπη που οι άνθρωποι που "έχουν ψυχή" έρχονται σε δεύτερη μοίρα χρησιμοποιούνται βάναυσα και εξαρτώνται από ανθρώπους που ζουν μόνο για την ύλη .......αφού δεν χρησιμοποιούν καθόλου" συναίσθημα " και κοιτούν μόνο το "συμφέρον τους "
Έκανα σύγκριση με τις θρησκείες όλου του κόσμου-αφού πέρασα ώρες ολόκληρες να διαβάζω ..... ακόμα και με τις αιρέσεις και κατέληξα ότι όλα είναι προσφορά όλα είναι φτιαγμένα "στα μέτρα κάθε λαού και κάθε πιστού" .....................με τις σχισματικές απαντήσεις που ζητούν βαθιά στην ψυχή τους 
Ο Θεός μοιράζεται σε κομμάτια σε όλη την γη Η πίστη μόνο μοιάζει να είναι ίδια λέξη για όλους τους λαούς που υποφέρουν ,πεθαίνουν ,γεννιούνται και αντέχουν αυτά που η ύλη απαιτεί 
Αν ρωτήσεις έναν Αστροναύτη που έτυχε να ταξιδέψει στο σύμπαν και να δει την γη από τη σελήνη χωρίς βαρύτητα σίγουρα θα συμφωνήσει ότι στην γη όλα τα αντικείμενα τα σώματα έχουν "βάρος" 
Για μένα ύλη είναι "βάρος "είναι αυτή η πίεση που δεχόμαστε καθώς η γη γυρίζει σε τροχιά και δεν μας αφήνει να "πετάξουμε " προς τον ουρανό και να βγούμε ακόμα -ακόμα και από την ατμόσφαιρα μας ...
Οι σημερινοί άνθρωποι έχουν μια άλλη αντίληψη σχετικά με την "ύλη " που έχει παραποιηθεί από έξυπνους ανθρώπους που "οριοθετούν" την ύλη στα αντικείμενα της καθημερινότητας Κάποιες φορές οι ίδιοι άνθρωποι γίνονται αντικείμενα "καθημερινότητας" ίσως είναι οι φίλοι μας οι γονείς μας τα παιδιά μας ..........Θα πρέπει να δίνουμε περιθώρια στην ζωή μας για να είμαστε ειλικρινείς στις σχέσεις μας για ετσι που να μπορούμε να βρίσκουμε τα "ευθραστα της ζωής μας " και να τα φυλάμε καλά στην ψυχή μας χωρίς η λογική να μπορεί να τα ισοπεδώσειI always had a question without being able to give a complete answer
The emotional logic and common sense
The emotional logic has many paths often unknown and inaccessible while simple logic driven in only one path to the same stimuli in the same "known" course I have read thousands of books psychologists, thinkers, philosophers, but often in their investigations lead most physicians under body and Brain neurons with ("sympathetic and parasympathetic nervous system) and others just use the feeling when the logic and when separately as" investment "of any body ...... -spirit- wholeness .. ....
The simple logic serves more matter ..... and often survives for the sake of social data and general discipline .......... social bonding ..... and predominates.
The social bond but there are people who are the most who have intact while logic have much feeling.
Usually those who have only logic "can not express the feeling .... and those who are feeling and logic to balance the non-trapped from the top" of social data and trade (logical)
Emotional people say come in second place in that society and often eaten wandered and deceived because it is just "sensitive" and hurt and supportive and give pieces of their soul in the "weak" of our society ......... So conclude that some people who have the "upper hand" in the earth using the same "system" for the whole world since then presented the people on earth and there had to be a team leader and one .........
As a person belonging to the emotional sense I feel sorry that people who "have souls" come in second place used brutally and dependent people who live only for matter ....... after not using any "feeling" and look only their "interest"
I compared with the religions of the world-after spending hours and hours reading ..... even heresies and concluded that all are offering everything is made "measures every people and every believer" ....... .............. with the schismatic answers they seek deep in their soul
God shares in pieces throughout the land Faith only seems to be the same word for all peoples who suffer, die, are born and withstand what the material requires
If you ask an astronaut who happened to travel in the universe and see the Earth from the moon without gravity would certainly agree that the earth all bodies objects have "weight"
For me material is "weight" is this pressure that we accept as the earth turns into orbit and not leave us to "fly" to the sky and get even-even from our atmosphere ...
Today people have a different perception of the "material" that is manipulated by clever people "delimit" the material in everyday objects Sometimes the same people become objects "everyday life" may be our friends, our parents our children .........
You should give margins in our lives to be honest in our relationships so that we can find the "fragility of our lives" and to guard well in our soul without logic can flatten the