Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Tα γηρατειά ..................ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Tα γηρατειά είναι η μοναδική ασθένεια του χρόνου Εάν σεβασθείς τον χρόνο θα σε σεβασθεί θα σε αγκαλιάσει και θα σε προστατεύσει σαν το μοναδικό παιδί του χωρίς να σου δώσει τίποτε από την δική του ασθένεια 
Όμως η ζωή είναι μια" χρυσή πόλη " μια 'φίλη του χρόνου' και πάντα θα λέω .........ότι στην Χρυσή πόλη στην ίδια διαδρομή στο πέρασμα πάντα εσύ μαζί με τον χρόνο θα γεννάς ιδέες ελευθερίας και αλλαγής...............ισως κάποτε να βρεις το φάρμακο να χαρίσεις ελευθερια στον χρονο και εσυ να ξαναγεννηθεις
The aging is the only disease-term
If you respect the time will respect will embrace and protect you as the only child without giving you anything in his illness
But life is a "golden city" a "girlfriend time 'and always will say that ......... the Golden City on the same route over everything you together with time would be born ideas of freedom and change. .............. maybe once to find medicine to give away freely in time and you be reborn