Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας
ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ