Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Αστερισμοί, του ουρανού το σώμα που σε κάθε αθώο βλέμμα μεγαλώνει............................ και εγώ ακόμα με πόδια ριζωμένα στο χώμα

Αστερισμοί, του ουρανού το σώμα  σε κάθε αθώο βλέμμα μεγαλώνει............................
και εγώ ακόμα με πόδια ριζωμένα στο χώμαConstellations, sky body that every innocent gaze grows ............................
and I still
  with feet rooted in the soil