Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

Μόλις μου εστειλαν το certificate από την ενότητα που παρακολούθησα από το edx The Ancient Greek Hero in 24 Hours...από HarvardX(Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ)

https://courses.edx.org/ce…/23664d9be01541a98588ba6d40ba8f74

Μόλις μου εστειλαν το certificate από την ενότητα που παρακολούθησα από το edx The Ancient Greek Hero in 24 Hours...από HarvardX(Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΗΡΩΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ)
Congratulations, kapardeli eftichia!
You worked hard to earn your certificate from HarvardX — share it with colleagues, friends, and family to get the word out about what you mastered in The Ancient Greek Hero in 24 Hours