Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

(ΚΡΟΤΕΣΤ) ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ(ΚΡΟΤΕΣΤ) στα Ρωσικά σημαίνει ταπεινότητα
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ


Οιμωγές στην μοναδική
οδός της σωτηρίας
κλαίω και κατανύσσομαι
σε άρρητο φως
καρδία εν ελέω...εν διανοία
**** 
Στην συντριβή της ψυχής
θνητός και αθώος
στο πρώτο ρόδο της 
άδολης αγάπης
η προσευχή
****
Στην απόλυτη αρμονία
και στην άχρονη αιωνιότητα
στην άκτιστη εκκλησία
στο μεγάλο μυστικό του χρέους
της συγχώρεσης,της πίστης
της καλοσύνης,της καρτερίας
με καθαρό λογισμό η ταπεινωση
(KROTEST)
HUMILIATION

Cries the unique
way of salvation

weep and kneel
in ineffable light
heart in grace ... in Mind
****
In the crash of the soul
mortal and innocent
the first rose of
guileless love
prayer
****
In perfect harmony
and in timeless eternity
the uncreated church
the great secret of debt
forgiveness, faith
kindness, perseverance
with clean sheet, humble yourself