Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ TISTORY

htthttp://sky114.tistory.com/428p://sky114.tistory.com/428
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ TISTORY

A Dialogue by Kapardeli Eftichia

아름다운시 2016.04.22 23:42  A Dialogue by Kapardeli Eftichia


A dialogue between
in weak and strong
People under roofs
...Winter WAITING
and others forgotten
with the rain the grass
and stone blend
... but roses are heavenly
Unsorted
THE SWEET Evening
breath and surrendered to the sun

The time passed similar
with the seasons
The dialogue became a monologue and Illusion
in the latter part of the road the sun
leaves
Shadows Cover the soil, stones in grass
and the last rays
dying on rooftops and minced