Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΣΤΟ GOODBOOKS ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΜΕ " ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ" ΣΚΛΗΡΗ ΑΓΟΝΗ ΓΗ

ΣΤΟ GOODBOOKS ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΜΕ " ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ" ΣΚΛΗΡΗ ΑΓΟΝΗ ΓΗ
http://www.goodbooksweb.com/---------------4.html


ΣΚΛΗΡΗ ΑΓΟΝΗ ΓΗ


Hard barren land
Autumn and traveling ... in the cavities

rocks where the

Swallow ...

Angry shadows

I see nests of birds

Marine .... wild birds

secluded, hidden


* * * *

A bright light of the

rays

Sun ... the scares and

nests revealed

licenses and naked


* * * *

The colors bathe the

coast

where sparkles glow

aureus

the wave hits the inhospitable

rocks with strength

landscape with wild ...

ignores


* * * *

In my long journey not

Located one

 bid farewell to me

Strew time carpet

the bottomless world

Wild alive .... this land


Hard barren land


PRIZE POEM NIKOS  KAZANTZAKIS

ΣΚΛΗΡΗ ΑΓΟΝΗ ΓΗΦθινόπωρο και ταξιδεύω...στις κοιλότητες

των βράχων πού τις

Καταπίνουν...

Θυμωμένες σκιές

βλέπω φωλιές πουλιών

Θαλάσσιων ....άγριόπουλων

απόμερες ,κρυφές


* * * *

Ένα δυνατό φως από τις

αχτίνες

του Ήλιου...τις τρομάζει και

οι φωλιές αποκαλύπτονται

άδειες και γυμνές


* * * *

Τα χρώματα λούζουν την

ακτή

πού αστράφτει φεγγοβολά

χρυσίζει

το κύμα χτυπά τα αφιλόξενα

βράχια με δύναμη

το τοπίο ...άγριο με

αγνοεί


* * * *

Στο μακρύ μου ταξίδι δεν

Βρίσκεται κανείς

 να με αποχαιρετήσει

Στρώνω στον χρόνο χαλί

στην  απύθμενη του κόσμου

Άγρια ζωντανή ....τούτη γη


ΣΚΛΗΡΗ ΑΓΟΝΗ ΓΗΠΟΙΗΜΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ