Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Soflay Literary Magazine February 2017 with my 3 poems https://drive.google.com/…/0B6Et_oKklF6CS25OMzd3YUw0cW8/view


 • https://drive.google.com/file/d/0B6Et_oKklF6CS25OMzd3YUw0cW8/vi
  ew

 • Θερμες ευχαριστίες στο περιοδικό
  Soflay Literary Magazine February 2017 που με φιλοξενεί με 3 ποιήματα μου IN DEEP LAKES-SPRING-TRUTH AND ILLUSION
  Είναι τιμη για μένα μια και ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας της αγάπης
  Συγχαρητήρια σε ολους Όλα είναι εξαιρετικά ποιήματα
https://drive.google.com/file/d/0B6Et_oKklF6CS25OMzd3YUw0cW8/view
Warm thanks to the magazine...
Soflay Literary Magazine February 2017 who hosts 3 my poems IN DEEP LAKES-SPRING-TRUTH AND ILLUSION
It is an honor for me and February is the month of love
Congratulations to all they are extremely poems
 • Best wishes ....
  Soflay Magazine Team
 • http://blog.soflay.ml/…/soflay-literary-magazine-february-2…
  ΣΤΙΣ ΒΑΘΙΕΣ ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ
  Στις βαθιές λιμνούλες
  τυλίγονται σφιχτά
  με τα χρώματα ,κοιμούνται
  τα σώματα των λουλουδιών
  που αγάπησα
  IN DEEP LAKES
  In deep lakes
  wrapped tightly
  with colors, sleeping
  the bodies of flowers
  where loved
  SPRING
 • With the pollen of flowers
  The wake up land
  within at birth
  in immortal circle
  at earth to the womb tied up
  and human sowing
 • ΑΝΟΙΞΗ
 • Με την γύρη των λουλουδιών
  η γη ξυπνά
  μέσα στο γέννημα
  σε κύκλο αθάνατο
  στο χώμα στην μήτρα δεμένη
  και η ανθρώπινη σπορά
  ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ
 • Το νερό βαθιά στις
  ρίζες αβίαστα στην
  αταραξία με την γη ενώνεται
  Οι χάρες της αλήθειας
  Ομοιες είναι με της
  αγάπης και της καρδιάς την επιθυμία
  ***
  Μα στο κοσμικό παιχνίδι
  στον παραλογισμό της εποχής
  η σπορά πυκνώνει
  φθαρμένες μικρές
  πεπλανημένες ζωές
  σε μια πρόσκαιρη
  για λάφυρa ,για εξουσία
  χίμαιρας μέθη
  ***
  Η αλήθεια απελευθερωμένη
  από τον κύκλο της πλάνης
  απλώνεται σε δρόμους ψυχής
  ομορφιάς σμίλης κοφτερής
 • TRUTH AND ILLUSION
 • Water deeply to
  roots effortlessly in
  equanimity with earth united
  the graces of truth
  Similar is with the
  love and heart's desire
  ***
  But in the cosmic game
  the absurdity of the times
  sowing thickens
  worn small
  erroneous lives
  in a temporary
  drunkenness chimera
  For power, for spoils
  ***
  The truth liberated
  from Circle of illusion
  spreads soul streets
  Beauty sharp chisel