Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - https://parousiamagazine.wordpress.com/2017/11/11/three-poems-by-kapardeli-eftichia-3/

 • ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟ
  ΘΕΡΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
  ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
  Dear Eftichia,...
  I'm pleased to inform you that three of your poems received "GOD AND SPIRIT", "Mature ears" and "Dr. Eftichia Kapardeli: «BROTHER OF LOVE»" were accepted and has been published on PAROUSIA Magazine. You can read the poems by following this link Thank you very much for sharing your works with PAROUSIA Magazine
 • https://parousiamagazine.wordpress.com/2017/11/11/three-poems-by-kapardeli-eftichia-3/

 • MEDITATION


  ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ
  Αγνός στοργικός θεός μοναδικός
  σύμβολο αγάπης θυσίας
  δύναμης ,ομορφιάς ,υπομονής
  και αλήθειας
  ***
  Δοκιμάζω τα χρώματα
  μεταμορφώνομαι
  σε σώμα χρυσού φωτός
  σε ύπαρξη αιώνιας γέννησης
  ***
  Μια φλόγα ζεστή κυκλική
  σιωπηλός οδηγός
  Άγγελος φύλακας
  απελευθερωτής
  ***
  Ω! στην ευλογία της αγάπης
  η Αρχαία περγαμηνή
  και η αιώνια δόξα
  αιώνιο πνεύμα η ψυχή
  σύμβολο καρτερίας σθένους
  και επιμονής
  χτίζει τον κόσμο στην
  απόλυτη σιωπή
  GOD AND SPIRIT
  Pure, affectionate, God unique
  love symbol of sacrifice
  power, beauty, patient
  and truth
  ***
  I test the colors
  I transform myself
  in a body of Golden light
  in the existence of eternal birth
  ***
  A flame warm circular
  silent guide
  liberator
  Angel guard
  ***
  Oh! to the blessing of love
  the Ancient parchment
  and eternal glory
  eternal spirit the soul
  valence peak symbol
  and perseverance
  builds the world in
  absolute silence

  WHEAT COLLECTION PAINTING
  Μεστά  στάχυα
  Ώριμος ο  καρπός ,λευτερος καθαρός και στα παχιά χωράφια
  μεστά χρυσά στάχυα
  Ιούνιος μήνας ,μήνας θεριστής στην κούραση και το λιοπύρι
  χυμένα στάχυα
  Με τις λεπτές βεργούλες λυγαριάς
  και με αγριόσταχα  στις πελώριες ξανθές θημωνιές
  δεμένα τα πυκνά δεμάτια


  Και ύστερα ο Ιούλης ο Αλωνάρης, καρπός σωριασμένος
   στο λίχνισμα και στο κοσκίνισμα στο δριμόνι
  στο άλεσμα ,την ήρα από το στάρι
  ξεχωρίζει  για να γίνει το  γλυκό ψωμάκι
  Μέσα στις παλάμες
  γλυκό ψωμί ,Θεού δώρο …..Εγώ ειμί ο άρτος της ζωής, ο καλός σπορέας ……της γης
  με ιερό  σπόρο ζυμωμένο πρωτόπλαστο
  καλοπλασμένο
  Τo πιο γλυκό ψωμί της μάνας μου το χάδι, της μάνας το φιλί 
  Πεινά ο λαός………… Πάνω σε  ένα ξύλινο τραπέζι «ζεστό ψωμί» μοιράζονται  εχθροί και φίλοι
  Ψωμί από ήλιο και φως, μοιρασμένο…. ψωμί ευλογημένο
  Του Θεού το στάρι τα ψηλά καμιόνια το φόρτωσαν και πάει Μες στην έρμη κι άδεια Πολιτεία μένει Το χέρι που μονάχα με μπογιά θα γράψει στους μεγάλους τοίχους ΨΩΜΙ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Οδυσσέας Ελύτης)

  Mature ears

  Mature fruit
  , free clean and in the thick fields
  rich golden ear
  June month, month mower to fatigue and the fire of the Sun
  Spilled ear
  With thin wicker loops
  And wild-ears in the harsh blond haystacks
  tied the dense bundles

  And then Julius   we are cutting,
  fruit fallen In rocking   and sifting
  in harvesting to grind
  The worm  from wheat
  stands out
  to make the sweet bread roll

  Inside the palms
  Sweet bread, God’s gift ……I am the bread of life, the good seedling …… of the earth
  with sacred seed fermented protoplast
  well made
   

  The Sweetest Bread
  my mother caress, mother kiss
  hungry people …………
  on a wooden table “hot bread” share enemies and friends
  bread from sun and light, shared …. Bread blessed
  God’s wheat
  The tall cars were loaded and gone
  Inside the deserted and empty State remains
  The hand that will paint only on the big walls BREAD AND FREEDOM (Odysseas Elytis)


  Dr. Eftichia Kapardeli: «BROTHER OF LOVE»
  Brother of love
  all now fallen silent
  in the great pain
  and in the lament of the times
  seed, fruit, flower
  in these roots
  on the soil to spill
  the kindness, the love,
  the heart, the soul
  the redemption.

  Δρ. Ευτυχία Καπαρδέλη: «ΑΔΕΛΦΕ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»:
  Αδελφέ της αγάπης
  όλα πια σώπασαν
  στην μεγάλη οδύνη και τον
  θρήνο των καιρών
  σπόρος, καρπός ανθός
  σε τούτες τις ρίζες
  στο χώμα να χυθεί
  η καλοσύνη, η αγάπη,
  η καρδιά, η ψυχή,
  ο λυτρωμός. 

  Three Poems by Kapardeli Eftichia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου