Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΜΑΤΗΕΣΙΣ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

https://mathesis.cup.gr/dashboard
ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΤΗΕΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Παγκόσμια Ιστορία 4: Ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του - Μέρος Β΄ (Νέο) 


Ιστορία - ΙΣΤ3.4
Έναρξη - 12/02/2018


https://mathesis.cup.gr/certificates/f8ac1a428b3c4bba990ac130e3e23e90

Τι είναι γλώσσα; Από τη νόηση στη φωνή (Νέο)
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΓΛΩ1
Έναρξη - 12/02/2018

https://mathesis.cup.gr/certificates/c6acb7f285c843889440354c6b055dc5


ΕΧΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ένα τέλος, μια αρχή: Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 11ος – 18ος αιώνας
Ιστορία - ΙΣΤ1.1 Λήξη - 1 Φεβ 2016
https://mathesis.cup.gr/ce…/9292ee2742e44a44b404cffff726e8b2
Η μακρά ελληνιστική εποχή: Ο ελληνικός κόσμος από τον Αλέξανδρο στον Αδριανό
Ιστορία - ΙΣΤ2.1 Λήξη - 21 Μαρ 2016
https://mathesis.cup.gr/ce…/dd786a2265e248ff8a5f6c952e5f9121
Η Επανάσταση του 1821. Ένα δύσκολο εγχείρημα μιας περίπλοκης κοινωνίας
Ιστορία - ΙΣΤ1.2 Λήξη - 22 Μαϊ 2016
https://mathesis.cup.gr/ce…/754c924883cc4983907faf75db405af5
Αρχαία ελληνική Φιλοσοφία: Από τον Θαλή στον Αριστοτέλη (Αρχειοθετημένο)
Φιλοσοφία - ΦΛΣ1 Λήξη - 9 Ιαν 2017
Αυτομελέτη Αρχαία ελληνική Φιλοσοφία: Από τον Θαλή στον Αριστοτέλη (Αρχειοθετημένο)
Course options for
https://mathesis.cup.gr/ce…/a53d73601b284f539e015d173a0553ad
Παγκόσμια Ιστορία 1: Ο άνθρωπος απέναντι στη φύση
Ιστορία - ΙΣΤ3.1 Λήξη - 19 Δεκ 2016
https://mathesis.cup.gr/ce…/3691c9c6f0e84366967f226065381eaf
Πατήρ πάντων πόλεμος: Οι ελληνιστικοί πόλεμοι ως κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο
Ιστορία - ΙΣΤ2.2 Λήξη - 5 Μαϊ 2017
https://mathesis.cup.gr/ce…/8d730c88120f4e75b5307e3a9bf8549c
Αριστοτελική Ηθική
Φιλοσοφία - ΦΛΣ2 Λήξη - 5 Μαϊ 2017
https://mathesis.cup.gr/ce…/56f3ad427e814b31b67475cfd36e9196
Παγκόσμια Ιστορία 2: Ο άνθρωπος απέναντι στο Θείο
Ιστορία - ΙΣΤ3.2 Λήξη - 30 Ιουλ 2017
https://mathesis.cup.gr/ce…/854ec5d1262c41e1bacd99df54c05558
Παγκόσμια Ιστορία 3: Ο άνθρωπος απέναντι στον εαυτό του - Μέρος Α΄
Ιστορία - ΙΣΤ3.3 Λήξη - 29 Ιαν 2018
https://mathesis.cup.gr/ce…/7cc5ffb4fdb14a538619d52bfe20309a