Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΧΑΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΤΑ
ΧΑΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΜΟΥ
Dear Mam,
Greetings from India !!!
As per the previous commitment we are proceeding with you two poems entitled, "Brother of Love" and "Hai".
The said poems are going to be published in the coming issue of Literary Cognizance (March 2016).
The issue will be published on 31st March 2016.
Thank you !