Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Καλώς να δεχτούμε την Άνοιξη!
Καλώς να δεχτούμε την Άνοιξη!
ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΚΙΑ
Εκεί που το ποτάμι
συναντά το βουνό
μπουμπούκια σε
κάθε κόκκο γης 
διάσπαρταWelcome to accept the spring!
LITTLE BLOSSOMS

Where the river
meets the mountain

little blossoms on
every grain of earth
scattered