Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Μόλις ανέβασε το Πανεπιστήμιο Κρήτης τις βεβαιώσεις μας στο μάθημα Η ΜΑΚΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ-ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μόλις ανέβασε το Πανεπιστήμιο Κρήτης τις βεβαιώσεις μας στο μάθημα Η ΜΑΚΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ-ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

http://mathesis.cup.gr/static/certs/Hist2.1/2015_T2/Hist2.1_2015_T2_d2350a54d774001d6078e326b4488878.pdf