Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ VOICES OF HUMANITY ΜΕ ΤΙΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ VOICES OF HUMANITY
ΜΕ ΤΙΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ
Another rainbow of the unseen gold of the heart from the magnificent and talented poets, friends and concerned citizens around the world!   Introducing,.. the First Volume of the Anthology book "Voices of Humanity" will be available soon... From the ARDUS Publications.. John/ Johnus Poeticus and I (Gina Ancheta Agsaulio) we would love to express our warm congratulations and thanks to all contributors in this Anthology Book.. I am very proud to represent the poets in this Volume namely:
DR. RAM CHANDRA YADAV (AARSI) RC Yadav
Ashraf Vnky V NEDIYANAD
Rich Wealand
VIKAS Singh Vikas
DEEPAK KUMAR DEY
RUSSEL O. Russel Edles