Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΙΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

ΙΕΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
Άστρα του χρόνου
στα πράσινα νερά
του Ιερού ποταμού
Στον χώρο
αιωρούμαι,
στου Λευκού φωτός
τις χρωματιστές βεντάλιες
Αρχέγονο κάλεσμα
των νερών
σε ανήσυχο καιρό
Χρυσά νήματα ψυχών
Ξεδιπλώνονται στον Ουρανό
Στην λάσπη του βυθού
ο χρόνος σαν μια κόκκινη κηλίδα
περισσεύει
Μα αντίκρυ στο φως
ακάλυπτη ψυχή με τον Ήλιο ταξιδεύει


SACRED RIVER

Stars of time
in the green waters
of the Sacred River
In the place
swing,
to the White Light
colorful fountains
Primitiveness encore
of waters
in uncomfortable time
Golden yarns of souls
they are unfolding in Heaven
In the mud of the bottom
time like a red spot
excess
But facing the light
uncovered soul with the Sun travel