Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

SERIOUS AND HILARIOUS -My heartiest Congratulations and Best Wishes to all the fellow poets Regards
 O ΓΛΥΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΟΥ 
Στην μοναδική ζωή μου
με συντροφιά
σε ένα γλυκό πλανήτη
την τρισδιάστατη
δομή της Ινσουλίνης
***
Τι πειρασμός !
Μια δαγκωνιά δεν θα με βλάψει ……..
από τούτο το γλυκάκι
μα  η καρδιά  μου θα
Χτυπά  στο
επόμενο λεπτάκι?
***
Και για την αγάπη ………..
ούτε λέξη  
στην γλυκιά ευφορία
που με πλημμυρίζει
δίχως περιορισμούς  και απαγορεύσεις
***
Το ξεκίνημα της μέρας
στον παράξενο παλμό μου
σαν  άνεμος καυτός
θέλω να σου θυμίζει
εμένα
τον γλυκό τον ασθενή σου 
THE SWEET YOUR PATIENT

In my only life
with a company
on a sweet planet
the three-dimensional
structure of insulin
***
What temptation!
A bite will not hurt me ...... ..
from this small sweet
but my heart will
Beats in
next minute……?
***
And for love ......... ..
nor a word
to sweet euphoria
that floods me
without restrictions and prohibitions
***
The beginning of the day
in my strange pulse
like a hot wind
I want to remind you
 me …your sweet
  your patient

ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗ
Ανυπεράσπιστη κρυβόμουν
στις περπατησιές των αγριμιών
πέρασαν μήνες
πέρασαν χρόνια
πέρασαν Αιώνες...
των τρομαγμένων πουλιών
τις φωνές μοιραζόμουν

Και ήμουν ένα σωρό πέτρες
χωρίς σχήμα και ήμουν
η λάσπη και ημουν
το χώμα που τις αληθινές
πολιτείες του κόσμου χτίζω ακόμα

Defenseless

Defenseless hiding
walked on wild animals
They spend months
They spent years
They are centuries...
of frightened birds
Share the voices

And I was a heap stones
without shape and I was
the mud and I was the
soil that the true states
of the world builds yet
ΔΙΑΒΑΤΕΣ ΣΙΩΠΗΛΟΙ

Μέρες αδιαφορίας
στα μονοπάτια του χρόνου και της ζωής
στην καθημερινή πλάνη σιωπηλοί διαβάτες
Πώς να τιθασεύσεις αυτά
που σε τυραννούν τα κρυφά
τα απόκρυφα, τα μυστήρια
τις θύελλες και τους ανεμοστρόβιλους της ψυχής
πώς να χωρέσουν
τα όνειρα
κάτω από τον
Ίδιο ήλιο από τα ίδια άστρα
σε ένα ατελείωτο συνωστισμό
Βίας και ενοχής…
που είναι οι δρόμοι του στοχασμού
που είναι οι δρόμοι της δικαιοσύνης
που είναι οι δρόμοι της αλήθειας
που είναι οι δρόμοι της διαφυγής
Σιωπηλοί διαβάτες στην καθημερινή πλάνη είμαστε
στα μονοπάτια του χρόνου και της ζωής
Και αδιάφορα περνούμε


Silent walkers

Days indifference
in time paths and life are
in everyday error Silent walkers

How to tame them
that afflict a hidden
the occult, the mysteries
storms and tornadoes of the soul
how to fit
dreams
under the
Same sun from the same stars
away in a crowded
Violence and guilt …
which are the roads of thought
which are the paths of justice
which are the paths of truth
which are the paths of escape
Silent walkers are in daily error
in time paths and life
And casually spending.

https://pothi.com/pothi/book/jhimly-chakrabarty-serious-hilarious

Thanks a lot dear Jhimly Jolly Bhattacharjee for including my poemς .
My heartiest Congratulations and Best Wishes to all the fellow poets Regards
Amazing work !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jolly Bhattacharjee Bidhan Chandra Roy
Sarala Balachandran
Kapardeli Eftichia
Vishnu Gosine
Abu Siddik
Som Nath Manocha Manocha
Saraswati Poswal
Rakesh Pandey
Sumitra Mishra & Gangadhar Mishra
Dinesh Jena
Ruchira Banerjee
Shubha Sagar
Asoke Kumar Mitra
Sangeeta Mishra
Aruna Lakra
Lopamudra Mishra
Swapna Behera
Jyotirmaya Thakur
Shubha Amba
Rajan Mehra
Smruti Ranjan Mohanty
Rumpa Ghosh
Sharbari Saha
Bijendra Singh Tyagi
Kulvinder Chawla
Radhakrishnan Krishnan
Brajesh Kumar Gupta Mewadev
Ayesha Salma
Monika Ajay Kaul
Runa Srivastava

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου