Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Α ! ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 23 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ


Α!ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 23 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΙΚΕΛΙΑΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΘΕΟΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Τι είναι αυτό πού οδηγεί στην αλήθεια;

Τι είναι αυτό πού γεμίζει την ψυχή μας με συναισθήματα ωραία και ευγενή;

Ο θείος λόγος.

Όλα τα άλλα οδηγούν στην πλάνη ,στον πανικό.

Το Αίνιγμα της ύπαρξης, το μυστήριο της ζωής

Πόσος αγώνας γίνεται σε όλη την ζωή μας να μείνει στην καρδιά μας ή αγάπη

Αγάπη είναι ό θεός και εγώ Πατήρ. Εγώ Αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ τροφή , εγώ οικία, εγώ ιμάτιο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο(Αγ, Χρυσόστομος εις το κατά Ματθαίο ομιλία)

Και οι ανθρώπινες σχέσεις. Πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις με θεολογικό λόγο στους ανθρώπους.. ότι το νόημα της ζωής και του θανάτου αυτό πού αγγίζουμε αυτό πού βλέπουμε με τα μάτια του σώματος αλλά και με τα μάτια της ψυχής είναι μια διάσταση πού περικλείει όλη την κτίση, όλα αυτά πού γευόμαστε , σκεφτόμαστε, είναι αυτά πού μας επιτρέπει ό θεός να μας ευχαριστούν να μας συγκινούν ακόμα και αυτά πού μας στενοχωρούν.

Ο θεός , αχώρητος, άρρευστος, αναλλοίωτος , άπειρος νικητής του θανάτου μας επιτρέπει να ακουμπάμε τις ζωές μας στις δικές του ιδιότητες και να ελπίζουμε ότι μετέχουμε στην αληθινή γνώση στο αιώνιο νόημα με ειλικρίνεια αφού ή ζωή μας καθαρή, ενάρετη δίκαια συμπορεύεται και νικάτε από την φύση του θεού

Ο εκκλησιαστικός θεολογικός λόγος μας άπαντά στα ερωτήματα , για τον σκοπό της ύπαρξής μας, μετέχουμε στην διάκριση στην προσωπική ελευθερία

Η ζωή μας τρέφετε με την αλήθεια ,αποστρέφεται την υποκρισία .

Οι δρόμοι ανοίγονται διάπλατα ευαγγελίζεται και εμπιστεύεται τον θεό πού δίνει λύσεις στα προβλήματα

Το ανεξήγητο γίνεται μικρό
Όλα στο μικρό μυαλό μας εξηγούνται γίνονται πράξεις καλές , ή αναζήτηση μας για βοήθεια και χάρη σταματά στην βοήθεια και την χάρη του θεού πού μας κοιτά και επαγρυπνά

Και όταν ζητούμε το θαύμα το βρίσκουμε μέσα μας στην υπέρβαση στην ψυχή μας

Κηρύγματα άλλοτε βιαστικά καμιά φορά κουραστικά με νοήματα για τους απλούς ανθρώπους δυσνόητα πού δεν θέλουν τον νου φορτωμένο πνευματικά κουρασμένοι από το φορτίο της ζωής παλεύουν τον δρόμο τον σωστό να βρουν, αυτόν πού ζητούν λίγο να
ξαποστάσουν να πάρουν την ανάσα της ζωής χέρι στοργικό να τους κρατήσει ο θεός να τους οδηγήσει την απανθρωπιά και την αδικία να νικήσει

Μυστική συμφωνία τούς οδηγεί.


A ! RELIGIOUS POETRY PRIZE SPONDYLOTIS 23 SYMPOSIUM Sikeliana SALAMINA

THOUGHTS RELIGIOUS CONTENT
GOD CONFIDENCE RELATIONS
What is it that leads to the truth ?

What is it that fills our soul with good feelings and noble ?

The divine word .

All other lead to error , to panic .

The Enigma of existence, the mystery of life

How match made throughout our lives stay in our heart or love

Love is God and I Father . Me Brother , I bridegroom , I feed , I home , I robe , I root , I foundation ( St , Chrysostom to Matthew's speech )

And human relationships. How hard is it to explain theological people .. that the meaning of life and death that we touch what we see with the eyes of the body but also with the eyes of the soul is one dimension that encompasses the whole creation , all that we taste , we think , is what allows us God thank us move us even those ails us .

God suspension was , arrefstos , unchanging , infinite winner of death allows us to touch the lives in our own properties and hope to partake of true knowledge in the eternal sense honestly after our life pure , virtuous and fair fits in defeating the nature of god

The ecclesiastical theological reason he answers the questions , for the purpose of our existence , partake distinction to personal freedom

Life feeds us with the truth , abhors hypocrisy.

The roadway opens espoused and trust God that gives solutions to problems

The unexplained is small
All the little mind explaining transactions good or our search for help and thanks to the help and stop the grace of God that our looks and vigilant

And when we ask for the miracle within us to overcome our soul

Sermons sometimes hastily sometimes tedious with meanings for ordinary people who do not want obscure the mind loaded spiritually tired of the burden of life struggling the way the right to find , just ask him where to
ksapostasoume get the breath of life loving hand to hold God to lead them to the inhumanity and injustice to beat

Secret deal drivers.