Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ -Η ευλογία, η αποκάλυψη-The blessing, and the revelation

http://www.voicesnet.org/displayonepoem.aspx?poemid=252801

Η αποκάλυψη


Καιόμενη βάτος 
Θεός
μετά την σιωπή
στην γη της Χαναάν
η βούληση και η εντολή

Εγώ δεν γεννώ
γεννιέμαι κάθε στιγμή
στην μορφή στην διάσταση

Ω! γιε μου
ανάσα μου
καρπός που ωρίμασε
μέσα στον χρόνο
σε σώμα παραδομένο

Σταματώ τον Ήλιο
γονατίζω ταπεινά
μπροστά στον βωμό
που φλέγεται
σπέρμα φωτός
υποταγμένο

Οι Σοφοί
στην έρημο συμφιλιώνουν
Ω !!ψυχή μου
στου Θεού το έλεος
η ευλογία
η αποκάλυψη
Τhe disclosure


burning bush


God
after the silence
in the land of Canaan
the will and mandate

I do not calve
born every minute
in the form in dimension

Oh! my son
my breath
fruit matured
in time
a body surrendered

Stop the Sun
kneel humbly
in front of the altar
set ablaze
light sperm
subdued

Sages
desert reconcile
Oh my soul !!
in Gods mercy
The blessing ..
...the disclosure