Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!!! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!


ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΘΑΝΑΤΟΣ οφείλει
να σφραγιστεί από μιαν Ανάσταση


AND EVERY DEATH required
stamped by a  resurrection