Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΤΟ ΟΡΑΜΑ.....ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Στην μοίρα του κόσμου 
ο νους έχει φλόγα 
ολόισα στην καρδιά μου 
ξαναζώ του Αγγέλου το όραμα 
***
Τα μάτια της αγάπης 
για την ιερή πόλη των 
λογισμών μου μιλούν
όμοια και τώρα 
***
Οι πέτρες συνθλίβονται
οι προφήτες σε κύκλους φωτός
μέσα στον άνεμο 
μέσα στην φωτιά
μέσα στο χώμα


VISION

In the fate of the world
the mind has flame
straight to my heart
relive the angel vision
***
The eyes of love
for the holy city of thoughts
speak my
like now
***
The stones are crushed
prophets in light circles
into the wind
into the fire
in the dust