Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ P.Gopichand & P.NagasuseelaΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ-8th International Guntur Poetry Fest- 2015

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ  P.Gopichand & 

P.NagasuseelaΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ  ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

 ΜΟΥΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΑΠΑΓΓΕΙΛΟΥΝ  ΕΞΑΙΣΙΟΙ 

ΠΟΙΗΤΕΣ ΙΝΔΟΙ  ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΩ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 


8th International Guntur Poetry Fest- 2015 8th International Guntur Poetry Fest- 2015
(21st& 22nd September, 2015)
CALL FOR POEMS
“Let us kindle Hope and Awareness through our Poems”

Welcome to the Eighth International Guntur Poetry Festival. Since 2008 we’ve been organizing the Poetry Fests at National & International levels. A number of poets from all over the world are going to participate in the 8th International Guntur Poetry Fest- 2015 to reveal various facets of the world Peace. We are hosting this ‘Fest’ to promote World Peace and Human Values.
Dear Poets, please go through the instructions and follow them strictly and cooperate with us in making this Fest a grand success:
1) There’ll be Poetry reading sessions (in English & Vernacular languages) on 21st& 22nd September, 2015 at J.K.C.College, Guntur, A.P., India.
2) We request you to send us two of your unpublished poems to festivalpoetry@yahoo.com on or before 15th April, 2015. Poems should be on World Peace, Terrorism, War, Violence, Child labour, Harassment or Human Values.
3) The poems should be in English with appropriate titles and around 20 lines, Times New Roman, 12 Font, Single space. Send a recent stamp size scanned photo and brief bio in third person along with your poems with an undertaking that the poems are original and are not published anywhere. (Your Two poems, Photo and Bio should be sent in a single word file along with the filled in form given in the attachment file.)
4) One of your two poems recommended by the panel of judges will be published in the Anthology ‘Happy Isle’ which will be released on 21-09-2015 at the Inaugural function. 400audiences will be present to witness the grand event of Poetry Performance.National and international Media will be present to cover the event.
5) All the poets whose poems have been selected for presentation will get a chance to recite their poems before a host of poets and vast number of audience from all over India and Abroad. Selected poets will be honoured according to the Indian tradition. Certificates will be issued to all the participants.
6) One copy of the anthology of poems ‘Happy Isle’ will be given to the poet who attended for the Poetry Fest. We request you to buy another copy at a concessional price and support us.
7) We will intimate about the selection of the poems by 1st May, 2015. After receiving confirmation of selection kindly send your travel details within 15 days.
8) Two day accommodation (20-9-15/ 6.00pm to22-9-15/ 6.00pm)and local hospitality will be provided to selected poets free of cast.
9) There is no registration fee.
10) For any queries SMS to: 09966893484 /09985444686.
Organizers & Editors
P.Gopichnad & P.Nagasuseela
Aassociate Professors, Dept of English;
J.K.C.College , Guntur- 522 006,
Andhra Pradesh(State) ; India.
* 09966893484 *09985444686
------------------------
8th International Guntur Poetry Fest Form -2015
J.KC. College, Guntur-6, A.P., India
Photo
1. Name of the Poet:
2. Sex:
3. DOB/ Age
4. Country/State /District:
5. Qualification:
6. Profession:
7. Previous Posts/ Professions:
8. No of Books Published: 1. Creative: 2. Critical: 3.General:
9. No of Books /Journals Edited:
10. No of Articles Published: 1. Online 2. Books/ Journals:
11. Number of Poems published: 1. Online 2. Books/ Journals:
12. Awards / Rewards/ Honours :
13. How long you have been writing poems?
14. Why do you choose this medium?
15. How do you define poetry?
16. Any other important information:
17. Present Postal Address:……………………………………..
18. Office Address:…………………………………………………..
19.Mobile Number: 20.e-mail address: 21.website/ Blog:
• Paste your two poems and Bio in third person here.
------------------------------
A Brief Profile of Mr P.Gopichand & Ms P.Nagasuseela
Prof P.Gopichand & Prof P.NagaSuseela have been teaching English Language and Literature for 24 years, guided 25 M.Phils ,together presented more than 70 research papers in International Conferences & Seminars and Symposia.; delivered 30 guest lectures on Communication Skills , Personality development, Phonetics, acted as Resource Persons, Organized 40 work shops, Seminars etc for teachers, lecturers and students in different colleges in our state. They are bilingual poets. They write poems, sonnets, haiku, Zen etc. So far they wrote 350 short &long poems in free verse, 2000 Haiku, 300 Zen, 200 Chowakshar, 100 Sparks, 100 Senolite, 50 Acrostic and 100 wings both in English and Telugu. They translated many poems from Telugu to English. They wrote lessons to University material to Degree, P.G., and M. Phil courses.
Their articles have been published in many reputed journals and books. Their haiku have been awarded with fifteen gold, eleven silver & ten Bronze medals. So far they conducted 40 Workshops on ELT& CLT Techniques, Phonetic Skills, Organizing Skills, Creative Writing, Conversation Techniques, Personality Development, Communication Skills, Stress Mangament, Teaching Grammar through Games, Fun & Activities etc. for lecturers, teachers and students. They Published twenty one books: Anthologies of Poems (7): Heart-Throbs, A Posy of Poesy, Poets’ Paradise, The Fancy Realm, The Poetic Bliss, The Enchanted World, Rainbow Hues- Critical Books (6): Indian Drama in English: A Kaleidoscopic View, ‘A Spectrum of Indian Fiction in English’ Rabindranath Tagore: A Retrospection’ , ‘Perspectives on Indian Drama in English’, ‘Wonders and Splenders in Indian Fiction in English’, ‘The Said and The Unsaid Things of Indian Fiction in English’, Others(8): A Hand Book for all Occasions, No Longer at Ease, Sprouts, Mushrooms (A Collection of short verse),Voyage: A Collection of Short Stories; ‘A Hand Book on Communication Skills, ‘Essential Letters’, Splendour(Collection of poems) ; Their other books ‘A Hand Book on Phonetics, Conversation Skills, A Handbook on Grammar, Sparks are in the press. Organised seven self sponsored International Poetry Fests, and a UGC National Seminar on Indian Drama in English.
They designed more than 100 Posters and greeting cards on issues like Seven Deadly Sins, Population, Pollution, Samson, Women, Friendship, Ragging, Classroom Conversations, Phonetic Alphabet etc. They also designed 20 different teaching aids like CDs, Charts, Role-Play cards, IPA Visiting cards etc. Their profiles have been enlisted in the Biography India and the 4th & 7th volumes of Young Asian Admirable Achievers Reference Book. They were awarded Great Indian Citizen Award-2011, Jewel of India Gold Award-2011, Vocational Excellence Award - 2010(Rotaract), Bharat Excellence Award-2010, Best Personalities of India Award 2010, and eight Gold Medals for their outstanding services to society, achievements & contribution in their fields. Michael Madhusuadan Academy, Kolkata honoured them with the ‘International Sattyendranath Smriti Award for their outstanding intellectual literary contribution through out India. In 2012, they received Michael Mudhusudan Award , Swami Vivekananda International Award and in 2013 Rajiv Gandhi Arch For Excellence Award and Bharat Shiksha Award in 2014 for their services to society and literature. At present they are working as Associate Professors in the Dept of English, J.K.C.College, Guntur, A.P. Mr P.Gopichand is the Vice-Chairman to IQAC Wing & Ms P.Nagasuseela is the Vice -Chairman to Vistruthi-Extension Activities Wing & Women’s Wing in their college.
Organizers & Editors
P.Gopichnad & P.Nagasuseela
festivalpoetry@yahoo.com