Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Να ευχαριστήσω την κ.Κατερίνα Δημοτζίκη για την αποστολή της πρόσκλησης

Να ευχαριστήσω την κ.Κατερίνα Δημοτζίκη για την αποστολή της πρόσκλησης και την τιμή της¨διακρισης της "συμμετοχής μου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 225, Τ.Κ. 54628,Τηλ.: 2310 552207, FAX: 2310 552209, ἠλ.ταχ: contact@enromiosini.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Ἀξιότιμη κ. Ευτυχία Καπαρδέλη
Ἔχουμε τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ
νὰ σᾶς προσκαλέσουμε στὴν Τελετὴ Ἀπονομῆς Βραβείων τοῦ Λογοτεχνικοῦ Διαγωνισμοῦ μὲ θέμα «Στὸν καιρὸ τοῦ Παλαιολόγου» ποὺ διοργάνωσαν ἀπὸ κοινοῦ ὁ Σύλλογος Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη.
Ἡ Τελετὴ θὰ πραγματοποιηθῆ σὲ ἐπίσημη ἐκδήλωση στὶς 02 Μαΐου 2015, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 18.30΄ στὴν Θεσσαλονίκη.
Τὸ ἀκριβὲς πρόγραμμα καὶ ὁ τόπος τῆς ἐκδήλωσης θὰ σᾶς κοινοποιηθοῦν μόλις ὁριστικοποιηθοῦν.
Μὲ τιμή
Οἱ διοργανωτὲς
καὶ ἡ κριτικὴ ἐπιτροπή