Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Oh!!Lord...........................Oh!!Lord

Lord of goodness
Lord of love, Lord of life
you who have blessed Heaven
and the earth
the heart of man
Matching of desire
the imperative and hope
****
Narrows the world
angels and demons
Oh !!!! terrible primeval forces
free fire
my ten fingers
temples wisdom they hold
eternal beauty
eternal truth
***
In the path of the infinite
the great soul of the world
revealed
Heroes of Poverty
 ordinary people
protected by love
outstretched wings

***
The land is Victory
Lord is Victory
man hope and desire
as the root in the soil
like the tree in blossom mingle secrets
*****
In a good star
a rustling wind
a bird without a name
at dawn awakening intoxicates
*****
The fallen flowers
scented kisses
Lord is winning in the heart
wraps the truth with gratitude
in another day of love

in another day of joy

Θεέ

Θεέ της καλοσύνης
Θεέ της αγάπης, θεέ της ζωής
εσύ  που  ευλόγησες τον Ουρανό
και την γη
στην καρδιά του ανθρώπου
ταίριαξες της πεθυμιάς
την ελπίδα και την προσταγή
****
Στενεύω τον  κόσμο
σε αγγέλους και δαίμονες
Ω!!!! φοβερές αρχέγονες δυνάμεις
ελεύθερες στην φωτιά
των δέκα  δαχτύλων μου
ναοί σοφίας που  κρύβουν
την αιώνια ομορφιά
την αιώνια αλήθεια
***
Στο μονοπάτι του απείρου
η μεγάλη ψυχή του κόσμου
αποκαλύπτεται
Ήρωες της φτώχιας
 άνθρωποι απλοί
προστατευμένοι από της αγάπης
τα απλωμένα φτερούγια

***
Η γη είναι Νίκη 
Ο Θεός είναι Νίκη 
ο άνθρωπος ελπίδα και πεθυμιά 
σαν την ρίζα στο χώμα 
σαν το δένδρο τον ανθό σμίγουν μυστικά 
*****
Σε ένα καλό άστρο
ένα θρόισμα ανέμου 
ένα πουλί χωρίς όνομα 
στη αυγής το ξύπνημα μεθά
*****
Τα πεσμένα λουλούδια
μυρωμένα φιλιά 
ο Θεός είναι νίκη στην καρδιά
τυλίγει την αλήθεια με ευγνωμοσύνη 
σε μια ακόμα ημέρα αγάπης 
σε μια ακόμα ημέρα χαράς