Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ 'τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν"ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ 'τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν"ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΖΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
Ἀξιότιμη κυρία Καπαρδέλη, Χριστός Ἀνέστη!
Μέ χαρά σᾶς προσκαλοῦμε στήν ἐκδήλωση πού διοργανώσαμε ἀπό κοινοῦ μέ τόν Σύλλογο Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν, μέ θέμα "Στόν Καιρό τοῦ Παλαιολόγου", ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο 2 Μαΐου καί ὥρα 18:30' στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Σᾶς στέλνουμε τήν πρόσκληση καί τήν ἀφίσα τῆς ἐκδήλωσης
Θά εἶναι τιμή μας νά σᾶς συναντήσουμε.


«ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
»
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ
Ἔχουμε τὴν ἐξαιρετικὴ τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουμε στὴν ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ποὺ θὰ πραγματοποιηθῆ στὶς 02 Μαΐου2015, ἡμέρα Σάββατο καὶ ὥρα 18.30΄ στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Θεσσαλονίκης. Η Εκδήλωση πραγματοποιεῖται προκειμένου νὰ τιμηθοῦν ὅσοι συμμετεῖχαν στὸν Λογοτεχνικὸ Διαγωνισμὸ ποὺ διοργάνωσαν ἀπὸ κοινοῦ ὁ Σύλλογος Φίλων τῶν Ἁπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν καὶ ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη τὸ 2014, μὲ θέμα«Στὸν καιρὸ τοῦ Παλαιολόγου