Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Θερμα ευχαριστω την λογοτέχνιδα Swapna Beheraa που φωτογράφησε το μεταφρασμενο ποιημα μου στα Ελληνικά Η "ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ" του ποιητη Raj Babu Gandham στην Παγκοσμια Ανθολογία AMARAVATI POETIC PRISM 2017

Θερμα ευχαριστω την λογοτέχνιδα Swapna Beheraa που φωτογράφησε το μεταφρασμενο ποιημα μου στα Ελληνικά Η "ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ" του ποιητη Raj Babu Gandham στην Παγκοσμια Ανθολογία AMARAVATI POETIC PRISM 2017
Δεν εχω λόγια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
warm thanks to Swapna Beheraa, a writer who photographed my translated poem in Greek The "WITHOUT REMOVE" of poet Raj Babu Gandham
I have no words to express my gratitude