Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Submit for actor performance. Submit poem to be made into film. Read Poetry: TRUTH, by Eftichia kapardeli

Read Poetry: TRUTH, by Eftichia kapardeli

https://festivalforpoetry.com/2018/03/19/read-poetry-truth-by-eftichia-kapardeli/comment-page-1/#comment-5280Water deeply to
roots effortlessly in
equanimity with earth united
the graces of truth
Similar is with the
love and heart’s desire
***
But in the cosmic game
the absurdity of the times
sowing thickens
worn small
erroneous lives
in a temporary
drunkenness chimera
For power, for spoils
***
The truth liberated
from Circle of illusion
Beauty sharp chisel
spreads soul streets


Thank you It is honor for me
Ευχαριστώ πολύ για την δημοσίευση του ποιηματος μου ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ READ POETRY
Submit for actor performance. Submit poem to be made into film.
ΑΛΗΘΕΙΑ
Το νερό βαθιά στις
ρίζες αβίαστα στην
αταραξία με την γη ενώνεται
Οι χάρες της αλήθειας
Όμοιες είναι με της
αγάπης και της καρδιάς την επιθυμία
***
Μα στο κοσμικό παιχνίδι
στον παραλογισμό της εποχής
η σπορά πυκνώνει
φθαρμένες μικρές
πεπλανημένες ζωές
σε μια πρόσκαιρη
για λάφυρα ,για εξουσία
χίμαιρας μέθη
***
Η αλήθεια απελευθερωμένη
από τον κύκλο της πλάνης
απλώνεται σε δρόμους ψυχής
ομορφιάς σμίλης κοφτερής