Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Χρόνια σας πολλά Η παναγιά βοηθεια σας 25 Μαρτίου Με την λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς τη Θεοτόκο

Ενα ποιημα μου για την μητέρα του Θεού
 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. έργο του Αντρέι Ρούμπλιοφ 1405 (Βατοπαίδι ) Αγιο Ορος
Χρόνια σας πολλά Η παναγιά βοηθεια σας
25 Μαρτίου Με την λέξη Ευαγγελισμός αναφερόμαστε στη χαρμόσυνη είδηση για τον Χριστιανισμό, της επικείμενης γέννησης του Ιησού Χριστού, που δόθηκε από τον αρχάγγελο Γαβριήλ προς τη Θεοτόκο
«Έκθαμβος ασπάζεται Γαβριήλ
έκθαμβος λαμβάνει η Παρθένος τον ασπασμόν
πως ο Θεού λόγος κατήλθε βροταθήναι;
Του Κτίστου προσκυνούμεν την συγκατάβασιν».
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Δέομαι στο γλυκό όραμα στην
Αγνή οπτασία
Λόγος, γέννημα σπορά
Ως τις άκρες του κόσμου
Κρίνοι και μύρα
Θεου μήτηρ ηλιογλυπτη αρμονία
Νύμφης επίκληση
Ντυμένη Θεού σάρκα και σοφία
Ύμνος υπέρτατης του ουρανού γαλήνης
Άγγελος της αγνότητας και της Ειρήνης
Ευαγγελισμός
ANNUNCIATION
I pray to the sweet vision
in Agnes vision
Reason, birth, sowing
As the edges of the world
Lilies and myrrh
Mother of God
It is sun-scented harmony
Nymph recited
dressed God flesh and wisdom
Supreme Hymn sky's peace
Angel of Purity and Peace
Annunciation


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου