Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Ποιο ποίημα ήταν το αγαπημένο σας από την Εβδομάδα 157: θεμα ...Αμνησία

Which story was your favorite from Week 157: Amnesia?

Vanish by CJ

  2 votes, 28.6%

Amnesia by Rob

  2 votes, 28.6%

* With Bare Hands by Kapardeli

  1 vote, 14.3%

George by Victor

  1 vote, 14.3%

One for the Road by Gary

  1 vote, 14.3%

Some Things You Don't Forget by Tim

  0 votes, 0.0%

Untitled by Mari-Jane

  0 votes, 0.0%

Forgotten by N.A.

  0 votes, 0.0%

Last Night by Amy

  0 votes, 0.0%

The Diver by Karl Ivan

  0 votes, 0.0%Which poem was your favorite from Week 157: Amnesia?

* People with thousands of sames by Kapardeli

  2 votes, 33.3%

Car Accident by Andrea

  2 votes, 33.3%

hanging from the rafters in the sky by Kat

  2 votes, 33.3%

Remember by Rikki

  0 votes, 0.0%

Pilings by M

  0 votes, 0.0%

unknown title by Belly

  0 votes, 0.0%

Patterns in the Mist by Ryan

  0 votes, 0.0%

We are All Puzzles with Missing Pieces by Jim

  0 votes, 0.0%

For never and ever by Paula

  0 votes, 0.0%

I Had Forgotten by Kristen

  0 votes, 0.0%

Amnesia's Afterlife Saga by Ellis

  0 votes, 0.0%

Untitled by Trish

  0 votes, 0.0%

Mold by Al


  0 votes, 0.0%