Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Δελφούς ΔΕΛΦΙΚΟ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ Δίπλωμα συμμετοχής


13-14 Ιουνίου 2009  συμμετοχή στους Δελφούς  ΔΕΛΦΙΚΟ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ Δίπλωμα συμμετοχής


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ


Xώρος ιερός Αρχαίος
κόσμος Ελληνικός
όλα στην Αρμονία την τάξη
την Κοσμική Ισορροπία
η συνάντηση δυο Αετών,
το σημάδι…….
το κέντρο της γης
«ο ομφαλός»
Ένας ευωδιαστός άνεμος παρασύρει
την σκέψη μου σε όραμα
Δελφοί
στον ιερό χώρο ο Ναός
του θεού Φοίβου Απόλλωνα
ένα δάφνινο στεφάνι λαμπρό με
τιμή κρατώ

όμοιο με εκείνο που φορά ο Αργυροτόξος,
ο Θαργήλιος ,ο Σμινθεύς,
ο Εκατήβολος Απόλλωνας
Θεός που προΐσταται της απλής
και ξεκάθαρης γνώσης
τα βέλη του αχτίνες ήλιου
στο ιερό χαράσσουν το επίγραμμα
«γνώθι σαυτόν»


Το ιερό πυρ καίει ακόμα
σε μια άσβεστη φλόγα
Φως Δελφικό, χαρακώνει
σύνορα τάξη και ρυθμό μέσα
στο χάος το μοναδικό
Πνεύμα Αθάνατο Ελληνικό

GREEK LIGHTOutdoor Swimming sacred ancient
Hellenic world
all in harmony class
Cosmic Balance
The meeting of two eagles,
Mark ... ....
the center of the earth
'Navel'
A fragrant wind drift
thought my vision
Delphi
in the church sanctuary
god Phoebus Apollo
a laurel wreath with bright
keep price

similar to that worn by the Argyrotoxos,
The Thargilios the Sminthefs,
The Ekativolos Apollo
God is in charge of a simple
and clear knowledge
arrows of sun rays
to formulate the sacred inscription
"Know thyself"


The sacred fire is still burning
a burning flame
Light Delphi, to score
border order and rhythm instruments
Chaos in the unique
Greek Immortal Spirit

13-14 June 2009 Participation in Delphi Delphi-GR