Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Καρδιά μοναχή -Αδημοσίευτο
Καρδιά μοναχή 


Δεμένη η αγάπη ,η συμπόνεση 
στα απλά τα ταπεινά
στης καρδιάς το ιερό δάκρυ
στου βουνού την θέα
πηγή ωραία

***
Καρδιά μονάχη
παλιό μεγάλο ευαγγέλιο μοιάζει
και όταν τρυπώνει
δειλά το φως λαμποκοπά
αστράφτει

***
Απαλά ,κλεμμένα τρυφερά φιλιά
αγάπης
η αρετή φροντίδα δεν θέλει
στην ανάσα των χρόνων
γέρνουν πάντα γλυκά τα άνθη Heart lonely 


Knit love, compassion
the simple humble
the heart 'holy tear
in view of the mountain
nice source

***
heart lonely 
old gospel great looks
when sneaking
tentative light glisten
sparkles

***
Gently, tenderly kisses stolen
love
virtue, caring not want
the breath of year


droop always fresh flowers