Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ MUTTONLINE

Καλλιτέχνες, φωτογράφοι, ποιητές, συγγραφείς, Αίθουσες Τέχνης, Εκδόσεις Βιβλίων, λογοτεχνικοί πράκτορες, Συντακτών και Master of Fine Arts κολέγια. Mutt διαθέτει επίσης δωρεάν αγγελίες για εργαστήρια διαγωνισμούς και βραβεία για ποιητές συγγραφείς,, φωτογράφους και καλλιτέχνες.Μπορείτε να τοποθετήσετε επίσης μια δωρεάν προβολή του δουλειά για μια από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Email 

info@muttonline.com 

Δικτυακός τόπος http://muttonline.com/
IT IS TIME 
My home is built with 

blue stones 

Stars 
who fell to earth 
and the sea real 
a child's hand 
prisoner remains 
a horizon 
touch the white. 
Love heart 

leads one 

The streets were clouds 
thirsting for rain 
and request the beehive 
Wrist 
y et the flower 
bust. 


It is time to 

distribute new light ... 

to root out anger 
with kisses and tears 
sweet to divide the 
moments 
hours of chase 
grow 
the shackles of time 

It is time for 

fee poured in the mind 

century as a silent 
mellow 
thinking like a fertile kiss 


LOVE 
Description: LOVELove when it blesses us when it wrongs us in the body and in the soul I sink the nails in her full with blood heart in the flesh naked I devise the kiss
*** I did not learn nothing other apart from your name Love I found him in rays the sun the fire it controls heat my memory and the heart
*** when it blooms narkissos a flame where all it burns also him the ash it makes dust of diamond a sin sweet that the love him it gives the saint Communion and him it makes holy ***
In the all hearts of persons those that remained chronic small be born they grow Love in your own embrace
FIRST LOVE I miss the seasons 

the last leaf 

Separate Silence of Autumn *** 

The first rain bathes 

the stars 
Crescent housed 
the worn streets 
clean rivers 
forgotten trees 
*** 
In light of the first flame 
your face takes 
in the palm rests 
time 
a winter 
*** 
In the breath of Heaven 
The first Love, the first spring 
twice 
beneath a sun is born 
another season HOPE 
EAST 


It comes East 
and free Hope 
i open 
like the bird 
wings 
at sites distant to 
Secrets to go live 

Land will find 
underneath the stars 
under the sun 
you looking 

In your eyes 
singled 
free hope 
patience 
It comes East