Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ ΧΑΙ-ΚΟΥ ............................


Eνα κομμάτι ουρανού
στα πρωινά μάτια μεγαλώνει
*** 

Λάφυρο χρόνου
 ζωή κρυμμένη 
*** 
Σε κύκλο  με μύρο λεπτό
ένα ροδοπέταλο
***


Μύστες της αγάπης
Συλλέκτες λουλουδιών
***
Τις μικρές πέτρες η Ανοιξιάτικη
παλίρροια σπάζει 
One piece of heaven
in morning eyes grows
***

booty time
  hidden life
***
In cycle myrrh minute
rose petal
***

Secrets of Love
collectors flowers
***
Small stones or Spring

tide breaks