Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Χαι -κου Ανεκδοτα 2013Χαι -κου
Ανεκδοτα 

Ζωή ...... αθάνατη γέννα

        ***
Γυμνοί από επίγεια φροντίδα
την ελπίδα εξαντλήσαμε
        ***
πέτρινα σκαλιά ,σιωπές δίχως έρωτα
     ***
Ανοιχτά τριαντάφυλλα ,φιλόδοξη μέρα
     ***
Πλεγμένα χέρια χωρίς φλέβες φθείρονται
    ***
Ίριδες που μίλησαν στον Θεό όταν έγιναν φως
     ***
Τον απέραντο ουρανό , ο νους προσθέτει
     ***
Αφθαρσία λευκή μνήμη