Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013

ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ-ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ
ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ

  Καβάλα στο άλογο μου
με το χλωμό φεγγάρι
ταξιδεύω
των ανθρώπων οι φωνές
ξεχασμένες ....................
 Η χώρα μου μακριά
ακούω το χώρισμα του χορταριού
στον καλπασμό μου

*** 


Από τον θόλο του Ουρανού
τα αστέρια πέφτουν στο χώμα
με  λαμπερή φωτιά

Και όταν ο Ήλιος ξεπροβάλλει
στο μακρινό ορίζοντα τα πουλιά
μου δείχνουν με άσπρες γραμμές 
τον δρόμο της Ανατολής
 το φως....................
μακριά  RIDERRiding on my horse
with the pale moon
travel
human voices
Neglected

My country away
I hear the partition herb
to my gallop
 From the vault of Heaven
the stars fall to earth
glowing with fire

And when the sun rises
the distant horizon birds
show me with white lines 
the way of the East light

away