Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Χαι-κου Ανέκδοτα

       
Κόκκινες στέγες δεμένες σε ένα κομμάτι ουρανού 

***


Δίκαιες ψυχές του ορίζοντα ιριδισμοί 

***


Αφρόντιστα πουλιά της βροχής