Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

ΓΟΝΙΜΗ ΓΗ -ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟΓΟΝΙΜΗ ΓΗ

Στα  μάτια του Θεού
η πλήρη αρμονία
το μαύρο και το άσπρο
το προσωρινό και το Αιώνιο
το μέλλον και το παρελθόν
η Δύση και η Ανατολή
το τέλος και η Αρχή


Η πένα κυλά μα είναι  στεγνό  το μελάνι
τα στάχυα  χτυπώ......δίχως καρπό
το άχυρο έχει μόνο μείνει, το δεμάτι

Ο θεός και ο Άνθρωπος……..
ζυμωμένος από το ίδιο χώμα
η φλόγα με την λάσπη
η λάσπη κερδίζει η φλόγα σβήνει

Μα όσο πιο πολύ το έδαφος  χτυπώ
καθάρια η πηγή βγαίνει
 η αγάπη διάφανη σαν την
μέρα σαν τα βουνά στέρεη μένει 

Και   όταν   πάνω μου ανθίζει η φύση
η ομορφιά ,η χαρά , η Ανάσταση
δεν ζω μόνο για τον Ουρανό
η πνοή της γόνιμης  γης με την
ζεστασιά της, με ποτίζει


Fertile land

In God's eyes
the harmony
black and white
the temporary and the eternal
the future and the past
the West and East
end and Home


The pen runs dry, but it is the ink
  the cobs smite ..... without wrist
straw has just left the sheaf

God and Man ........
fermented by the same soil
the flame with mud
mud wins the flame goes out

But as much ground swat
net or source exits
  love like transparent
day like the mountains remains solid

And when my flowers over the nature
the beauty, the joy, the Resurrection
I do not live only for Heaven
the breath of fertile land with

warmth, with watering