Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΠΟΙΗΜΑ -Ο ΑΣΚΗΤΗΣΟ ΑΣΚΗΤΗΣ 

Τριαντάφυλλο του ανέμου 
ψυχή μου, ψυχή μου .......
οι αχτίνες
την βαθιά Αυγή ξυπνούν 
στα χέρια του Θεού 

Ανθούν τα χώματα ,καρποδένουν 
πλάι στην πηγή

το κορμί , η καρδιά ,σπόροι 
γίνονται ρίζες, φύλλα, καρποί 

Όλα τα αστέρια τρέμουν 
χωρίς της νύχτας το φιλί 
ο μέγας Ασκητής σε ένα φτωχό καλύβι 
τον Ουρανό από τον ανθό ξεχωρίζει 

Eremite

Rose of Wind
My soul, my soul .......
the rays
Dawn awaken the deep
in God's hands

Flourished soils, wrists tied
the source side
the body, heart, seed
are roots, leaves, fruits

All the stars tremble
without the kiss of the night
the great Ascetic in a poor hut
the sky stands out from the flower