Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Δημοσίευση στο 203 τεύχος του Φυσιολατρικουσυνδέσμου τίτλος ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ στην Ανθολογία Ερωτικός Μάιος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΝΟΣ ΜΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Μην το άρνιέσαι
τό πέρασμα τής ζωής
ένα σταυρουδάκι τής βάπτισης
στό λαιμό μόνο
χωρά δίχως άλλα στολίδια


***


Και το κορμί να μυρίζει
την μυρωδιά 
του κόσμου διψασμένο
γυμνό ,άναλαφρο 
σώμα …ένός μόνου άνθρώπου
την ψυχή όλη να χωρά ,
τον άβάσταχτο πόνο ή την στερνή χαρά
την πιο γλυκιά
νά ονειρεύεται ότι στην άγκαλιά
κρατά όλα της άγάπης τά φιλιά
τά χάδια στα χέρια στο λαιμό
στά αύστηρά άγρυπνα μάτια
της ζωής πού περνά


***


Κάποια μέρα 
στην τελευταια άρνηση,
στον τελευταίο δισταγμό
ή καρδιά θα ραίση 
και ό κόσμος θα γίνη 
μικρός στενός ,
θα φύγης άμαρτωλός ή άγνός
κατάρα ή έπιβράβευση 
στής ζωής το πέρασμα 
μοναχός