Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013
13-14 Ιουνίου 2009  συμμετοχή στους Δελφούς  ΔΕΛΦΙΚΟ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ Δίπλωμα συμμετοχής


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ
Xώρος ιερός Αρχαίος
κόσμος Ελληνικός
όλα στην Αρμονία την τάξη
την Κοσμική Ισορροπία
η συνάντηση δυο Αετών,
το σημάδι…….
το κέντρο της γης
«ο ομφαλός»
Ένας ευωδιαστός άνεμος παρασύρει
την σκέψη μου σε όραμα
Δελφοί
στον ιερό χώρο ο Ναός
του θεού Φοίβου Απόλλωνα
ένα δάφνινο στεφάνι λαμπρό με
τιμή κρατώ

όμοιο με εκείνο που φορά ο Αργυροτόξος,
ο Θαργήλιος ,ο Σμινθεύς,
ο Εκατήβολος Απόλλωνας
Θεός που προΐσταται της απλής
και ξεκάθαρης γνώσης
τα βέλη του αχτίνες ήλιου
στο ιερό χαράσσουν το επίγραμμα
«γνώθι σαυτόν»


Το ιερό πυρ καίει ακόμα
σε μια άσβεστη φλόγα
Φως Δελφικό, χαρακώνει
σύνορα τάξη και ρυθμό μέσα
στο χάος το μοναδικό
Πνεύμα Αθάνατο Ελληνικό