Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Α ! ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΕΛ 2006-2007


Α  !   ΒΡΑΒΕΙΟ  ΑΓΑΠΗΣ  ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΕΛ  2006-2007
περιλαμβάνεται στο Α !βιβλιο με τίτλο 
"Εκμυστηρεύσεις"

Η ΟΔΟΣ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 

Ένα υγρό γλυκό ξημέρωμα 
στις βρεγμένες σκεπές των 
σπιτιών 
ομοιόμορφα το ένα δίπλα στο άλλο 
χτισμένα στην σειρά ...μοναχικά 

Οδός ενός Αγγέλου ,του Αρχαγγέλου 
χαμένη στης Αθήνας ,την δροσερή 
καρδιά 


***
Και εσύ δεν μπήκες ποτέ  
στα σπίτια του δρόμου με 
τους πέτρινους τοίχους 
Η καρδιά που δεν βαστά,από 
εκεί δεν περνά 

***

Ανθοί...κρυμμένοι ,φυτρωμένοι 
εκεί που ο Ήλιος δειλά 
κάποιες αχτίνες στέλνει 
ένα μοναχικό  πορφυρό λουλουδάκι 
πιο εκεί ..μια καρδιά 
το κοιτώ και στα χείλη ξεχειλίζει 
μια προσευχή 

Δεν έχω χέρια ,μόνο φτερά 
που με σηκώνουν στον ουρανό 
ψηλά -μην τυχόν 
λαβωμένη από αδελφικό χέρι 
στο χώμα πέσω 
στου Αρχαγγέλου την σκιά 

Street of an Angel


A liquid sweet dawn
on wet roofs of
homes
uniformly next to one another
built in a row ... lonely

Street of an Angel, Archangel
Joined lost Athens the cool
heart


***
And you did not did you ever
the houses of the street
stone walls
The heart not bear it, from
there does not pass

***

Blossoms ... hidden, germinated
where the sun shyly
some rays sends
a solitary purple flower
more there .. a heart
I watch and lips overflowing
a prayer

I do not have hands, only wings
who bear in heaven
high-lest
wounded by brotherly hand
the soil fall

the Archangels shade