Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Απονομή(διπλώματος τιμής)-Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πατρών.

http://www.fysiolatrikos.gr/


Απονομή(διπλώματος τιμής)-Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πατρών.

Για τον Δ ΄Πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό του 2005
ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ