Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Δημιουργία -Α ! ΕΠΑΙΝΟΣ ΧΟΡΙΑΤΗ


Α! ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΠΟ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


Μύριες λεπτές ρίζες
φλέβες στην δύναμη
της γης βυθισμένες
γεννιέται όμοια η
βλάστηση και η
ψυχή
Ένα σώμα βράχος και Θεός

****
Άπλαστη η φωνή
η ανάσα
και η εντολή ζωής
νερό που ρέει για
Αιώνες προς την
θάλασσα αδιάκοπα

****
Τον βράχο αγγίζουν
σοφά χέρια
τον φυλακίζουν στο
νου και το κορμί
να τον ερμηνεύσουν θέλουν


Creation

Countless fine roots
veins in the power
of submerged land
born the same
vegetation and
soul
A body of rock and God

****
Aplastic voice
the breath
and the order of life
water flows for
Centuries to
uninterrupted sea

****
The rock touch
wise hands
imprisoned in the
mind and body
want to interpret the